معبد هندوها در بندرعباس؛ آشنایی با تاریخچه و مسیرهای دسترسی

معبد هندوها در بندرعباس؛ آشنایی با تاریخچه و مسیرهای دسترسی

معرفی معبد هندوها در بندرعباس معبد هندوها در بندرعباس یا پرستشگاه بت گوران که در کرانه شمالی قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین خیابان و منطقه اداری و تجاری این شهر واقع شده است، به‌عنوان یک اثر با ارزش تاریخی شناخته می‌شود. این معبد نه برای پرستش گبرها، بلکه برای هندوها بنا شده است. با اینکه اهالی قدیمی […]